17-04-2018

Opstelling haalbaarheidsproject MIT Zuid

Het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Nederland dat actief is in de topsectoren kan ook dit jaar aanspraak maken op innovatiefinanciering. De subsidieregeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) heeft ruim € 10 miljoen beschikbaar.

Stimuleren van innovaties in eerste fase

Het MIT Zuid stimuleert innovaties in de eerste fases van het innovatieproces. De subsidies zijn bedoeld voor projecten die gericht zijn op:

  • Het uitvoeren van een haalbaarheidsproject waarmee de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatie in kaart worden gebracht.
  • Het uitvoeren van een samenwerkingsproject gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Aanvragen

Vanaf 17 april 9:00 t/m 6 september 17:00 uur kunnen aanvragen voor haalbaarheidsprojecten worden ingediend, op basis van first come first serve.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie.