do, 03-15-2018, 12:14
Nieuwsbericht

Zoekt u financiële ondersteuning voor een innovatief idee of project?

De subsidieregeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) is speciaal ontwikkeld om innovatie bij mkb-ondernemers uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg te stimuleren. Het richt zich op bedrijven in een van de volgende sectoren: High TechSystems & Materialen (inclusief ICT en Solar), Chemie & Biobased, Agrofood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Life Sciences & Health.

Haalbaarheid en R&D samenwerking

MIT Zuid 2018 kent twee financiële (subsidie)instrumenten om de eerste fasen van innovatie te stimuleren: Haalbaarheid en R&D samenwerking. Op 17 april 2018 opent het loket voor MIT Zuid Haalbaarheid. De beoordeling gaat op basis van het principe ‘first come, first serve’.

Tender open op 2 juli

Aanvragen voor een MIT Zuid R&D samenwerking worden beoordeeld op basis van een tender: de projecten worden gerangschikt op basis van kwaliteit. Het loket voor R&D samenwerking opent op 2 juli en sluit op 6 september.

Frontoffice Impuls Zeeland

Impuls vormt op vraag van de Provincie Zeeland de frontoffice voor begeleiding bij het aanvragen van MIT Zuid subsidies en het aanscherpen van de business cases.

En deze inspanningen lonen. Michel Carol, project manager: “Zeeland heeft de afgelopen jaren goed gescoord met kwalitatieve goede aanvragen, getuige het aantal toegekende subsidies van 23 haalbaarheidsprojecten en 17 R&D -samenwerkingsprojecten”.

MIT Zuid wordt gefinancierd door het Ministerie van Economisch Zaken en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door Stimulus.

Meer informatie

Wilt u weten of MIT Zuid ook voor uw bedrijf iets kan betekenen, neem dan contact op met Impuls.