23-05-2018

Netwerkbijeenkomst Kennis- en Innovatienetwerken

Het duurzaam versterken van de economische structuur in Zeeland begint bij de basis: sterke netwerken van ondernemers, onderwijs/kennisinstellingen en overheden die kennis bundelen, innovatie organiseren en samenwerken om de sector te versterken. Het is daarom van belang dat er binnen de belangrijkste Zeeuwse clusters sterke, triple helix netwerken zijn.

De afgelopen jaren zijn er in Zeeland, al dan niet met steun van Campus Zeeland, netwerken ontstaan.

Netwerken tussen netwerken en kennis delen

Graag nodigen we de Zeeuwse netwerken uit voor een inspirerende sessie over Kennis- en Innovatienetwerken waarbij kennisdeling centraal staat. Hoe zijn de verschillende netwerken opgezet? Waar liggen de activiteiten? Hoe ziet de organisatie er uit, wie doet wat? Wat werkt goed en wat moet je vooral niet doen? Waar raken netwerken uit soms zeer verschillende sectoren elkaar op inhoud en heeft cross sectorale samenwerking meerwaarde? Hoe bouw je aan een stabiele, toekomstbestendige netwerkorganisatie? Et cetera!

Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Datum: woensdag 23 mei 2018
Tijdstip: 14.00 uur – 18.00 uur
Locatie: DOK41, Edisonweg 41 Vlissingen

Deze sessie is alleen voor genodigden, uitnodiging en het programma voor deze sessie ontvangt u zeer binnenkort!

Georganiseerd door

Campus Zeeland – Provincie Zeeland – Economic Board – Impuls – Kenniswerf